www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nạn mất việc tại Hoa Kỳ


Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nạn mất việc tại Hoa Kỳ
Home > News > North America
U.S. Unemployment Rate Takes Toll
2009-12-4 10:31

Tìm việc tại California rất khó, tại Anaheim, hàng trăm người đến tìm việc hy vọng sẽ được việc, tuy nhiên lại càng kiệt quệ hơn nữa.

Tỉ số người mất việc trên toàn quốc vào tháng 10 là 10.2%, đây là con số cao nhất trong 27 năm qua.  Đa số các chuyên gia không nghĩ rằng con số này sẽ khá hơn.

Đây là nguồn tin không ổn cho những người tìm việc tại hội chợ tìm việc tại Anaheim, rất nhiều người đã bị mất việc rất nhiều tháng.

[Barbara Lynn Tulhill, người tìm việc]
“Tôi bị mất việc vào tháng giêng năm ngoái và đã tìm việc hằng ngày trên mạng lưới.  Có 8 văn phòng tìm việc cho tôi nhưng đến nay tôi vẫn không có việc.”

Các hảng xưởng cắt bớt việc nhưng không hẳn là họ mướn nhân viên.

[Ken Ryan, người tìm việc]
“Tìm việc bây giờ khó lắm, mỗi một nhân viên là phải làm nhiều hơn, cho nên chủ hàng được lợi và không cần mướn thêm người.”

Một số người mất việc còn mất luôn cả nhà.

[Louie Zepeda, vô gia cư đang tìm việc]
“Tôi làm việc trong hảng liên lạc sau đó không may bị mất việc từ đó là đi xuống luôn.  Tôi không tìm được viên, hết tiền và đang ở đây.  Tôi bị đuổi nhà bây giờ tôi ở đây.”

Hầu hết cả hảng không muốn mướn người vô gia cư, cho nên người vô gia cư rất khó tìm được việc.

Ít nhất là phải mất vài năm thì nạn thất nghiệp mới bắt đầu chuyển hướng trở lại.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2009-12-04/550896189346.html