www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc gia tăng kiểm soát truyền thông tại hải ngoại và trong quốc nội

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc gia tăng kiểm soát truyền thông tại hải ngoại và trong quốc nội
Home > News > China
Chinese Regime Expands its Media Abroad and Censors Domestic 
2010-03-08 11:20

China Daily, thời báo to nhất của Chế độ Trung Quốc đang chỉnh đốn to nhất từ năm thiết lập 1981.

Canh tân guồng máy tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tốn $6.5 tỉ đô la để bành trước hệ thống truyền tinh của chế độ Trung Quốc trên toàn cầu.

Trong khi chế độ Trung Quốc muốn tạo chân đứng trên sân khấu truyền tin thế giới, trong khi trong quốc nội thì gia tăng kiểm soát.

Tháng vừa qua, Bộ Báo Chí Truyền Tin quốc nội cắm những hoạt động trên mạng lưới.  Cho rằng các ký giả trên mạng lưới không được giấy phép hoạt động, không được phỏng vấn, cũng không được báo cáo.

Hy Liyun trong Liên Đoàn Ký Giả Quốc Tế cho rằng tuyên bố này không có chuẩn mực.

[Hu Liyun]
“Báo People Daily thì được giấy phép, nhưng các mạng lưới khác thì không được giấy phép.  Tiêu chuẩn ở đằng sao là thế nào?  Chúng tôi không hiểu.  Nếu họ cho rằng tất cả ký giả là bất hợp pháp, thì tại sao People Daily hợp pháp?  Đảng cộng sản trung Quốc phải giải thích rõ điều này?”

Các mạng lưới tin tức là báo cáo tin tức về nhân quyền, đã được tổ chức vài năm qua.  Các ký giả trên các mạng lưới này cố gắng báo cáo và điều tra những tin tức thật sự mà truyền tin quốc gia không báo cáo.

Nhiều ký giả phải trả giá rất đắc cho việc làm của họ.

Vào ngày 9 tháng 2, nhà văn Tan Zuoren đã bị án 5 năm tù chống chính quyền.  Tan một trong những người đã báo cáo độc lập về cuộc động đất tại Tứ Xuyên 2008 mà đã giết hằng ngàn hằng hàng học sinh.