www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thụy điển lên án một người Uighur làm gián điệp cho chế độ Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thụy điển lên án một người Uighur làm gián điệp cho chế độ Trung Quốc
Home > News > China
Sweden Convicts Uighur Man of Spying for Chinese Regime
2010-03-10 11:47

Thụy điển đã kết án một người Uighur 16 tháng tù vì đã làm gián điệp cho chế độ Trung Quốc.

Tài liệu trong tòa vào thứ hai cho rằng Babur Maihesuti, 62 tuổi, lấy tài liệu về các di dân Uighur và trao cho các nhân viên tình báo Trung Quốc.

Tài liệu này cho rằng có đủ bằng chứng và tài liệu trong điện thoại.

Chế độ Trung Quốc chối rằng không trinh thám các di dân chính trị đang sống tại Thụy điển.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-10/521439853468.html