www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chính trị gia trình bài về khống chế tại buổi họp tại Geneva

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chính trị gia trình bài về khống chế tại buổi họp tại Geneva
Home > News > China
Chinese Activist Talks Censorship at Geneva Summit
2010-03-10 11:44

Các chính trị gia và các nhà ngoại giao đến dự buổi họp tại Geneva lần thứ nhì về Nhân Quyền, Nhẫn Nại và Dân Chủ.

Buổi họp này là do liên minh nhân quyền quốc tế NGO tổ chức cùng ngày với buổi họp thường năm của Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Tế.

Đề tài gồm có quyền tư do cho phái nữ tại Afghanistan cho đến quyền tự do trên mạng lưới tại Trung Quốc.

Chính trị gia trong cuộc thảm sát Thiên An Môn và cựu tù nhân chính trị gia bác sĩ Yang Jianli được mời diễn văn về nạn theo dõi tại Trung Quốc.  Ông nêu lên rất nhiều chi tiếc về việc chế độ Trung Quốc kiểm soát mạng lưới, còn được gọi là màng lửa to “Great Firewall”.  Ông cho rằng màng lửa sắp kết thúc rồi.

[Ông Yang Jianli, chính trị gia trong cuộc thảm sát Thiên An Môn]
“Sắp tới đây cái màng lửa Great Firewall này sẽ bị rất nhiều lỗ hỏng, không con duy trì được nữa.  Không thể kiểm soát trên mạng lưới, Trung Quốc không thể kiểm soát ý chí của một tỉ người dân Trung Quốc.

Trong một buổi họp riêng với truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Yang nhấn mạnh rằng có software chống kiểm soát để cho người dân Trung Quốc tự do lấy tin tức trên mạng lưới.

[Bác sĩ Yang Jianli]
“Software chống kiểm soát do học viên Pháp Luân Công sáng tạo là được sử dụng trên diện rộng tại Trung Quốc.  Software này là một cống hiến quan trọng đột phá kiểm soát trên mạng lưới.  Tình hình hiện nay tại Trung Quốc, nếu ai muốn lấy tin tức nhất định là sẽ tìm được loại software chống kiểm soát này, và sẽ tìm được tin tức.  Ai mà đang bị kiểm soát hiện nay là vì họ thụ động nhận tin tức, chúng ta phải giúp họ từ thụ động chuyển sang tích cực tìm tin tức.

Sau hai ngày họp, những người tham dự ký bản tuyên ngôn tự do trên mạng lưới Declaration on Internet Freedom.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-10/372625171766.html