www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đạt La Đạt Ma không thể hy vọng sống dưới chính quyền Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đạt La Đạt Ma không thể hy vọng sống dưới chính quyền Trung Quốc
Home > News > China
Little Hope for Tibetan Autonomy Under Current Chinese Rule: Dalai Lama
2010-03-11 12:06

Hằng ngàn người Tây Tạng tha hương đang sống tại miền bắc Ấn Độ Dharamsala vào ngày thứ 4 cầu nguyện trong ngày kỹ niệm lần thứ 51 mà họ đã nổi lên chống lại đảng cộng sản Trung Quốc tại Tây Tạng.

Đại diện cho chính quyền Tây Tạng tha hương, Thubten Samphel cho rằng ngày kỹ niệm này là quan trọng cho người Tây Tạng ghi nhớ về đấu tranh cho tự do.

[Thubten Samphel, phát ngôn viên cho chính quyền tha hương]
“Cuộc nổi dậy này chủ yếu nói rằng chính quyền Trung Quốc khống chế Tây Tạng là không công bằng và chúng tôi muốn Trung Quốc phải rút lui khỏi Tây Tạng.  Nhưng vì Tây Tạng tổ chức ngày quan trọng này, tiếng nói đấu tranh cho tự do cho người Tây Tạng càng to hơn nữa.”

Đạt La Lạt Ma bắt đầu cầu nguyện, ông cho rằng ông muốn Tây Tạng được độc lập, nhưng ông cho rằng tình hình không có hy vọng với chế độ Trung Quốc.

Đạt La Lạt Ma cho rằng chế độ Trung Quốc “cố ý tiêu diệt Phật Giáo, rằng các tăng nhân đã bị tù tội dưới cuộc tẩy não của chế độ Trung Quốc.  Ông cho rằng chế độ Trung Quốc bắt buộc tăng nhân phải tham gia các buổi họp chính trị và phải mở các tu viện cho du khách không cho họ tu Phật Giáo.

Tây tạng tọa lạc ở miền tây Trung Quốc, bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc khống chế 60 năm về trước từ khi Đảng chiếm quyền.

Bao nhiêu năm, phái đoàn Đạt La Đạt Ma đã liên tục kêu gọi các lãnh đạo Trung Quốc để đấu tranh cho Tây Tạng độc lập.  Nhưng chế độ Trung Quốc cho rằng Đạt La Đạt Ma là phân lập gây hỗn loạn.  Đạt La Đạt Ma không làm chính trị mà chỉ đòi độc lập cho Tây Tạng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-11/596690718722.html