www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hội đồng quốc tế chỉ trích Trung Quốc bắt giam luật sư nhân quyền

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hội đồng quốc tế chỉ trích Trung Quốc bắt giam luật sư nhân quyền
Home > News > China
U.N. Called on to Condemn Detention of Chinese Rights Lawyer
2010-03-11 12:09

Đã hơn 1 năm từ khi Gao Zhisheng mất tích trong tay của cảnh sát.  Các nhân viên an ninh Trung Quốc bắt ông Gao từ tỉnh Shaanxi vào ngày 4 tháng 2 năm 2009.

Hiện tại các luật sư quốc tế và hội NGO Freedom Now đang kháng nghị với Hội Đồng Quốc Tế rằng Gao bị bắt chính là vi phạm luật quốc tế.

 

Kháng nghị, được trình lên Hội Đồng Quốc Tế UN Working Group on Arbitrary Detention, cho rằng chế độ Trung Quốc đã vị phạm luật pháp của Trung Quốc.  Trong khi Gao bị giam hơn 1 năm, chính quyền Trung Quốc cũng chưa kết án Gao là tội gì và còn không cho phép ông liên lạc bên ngoài.

Mặc dù Gao là luật sư nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, Gao đã bị chế độ Trung Quốc chủ mưu bắt.  Vào 2006 Gao kết tội “chống chính quyền”  là vì Gao công khai viết thư trình yêu cầu các lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc ngừng bức hại các học viên Pháp Luân Công, một môn tu tâm linh.

Vào thứ tư, các chuyên gia độc lập của Hội Đồng Quốc Tế về tra tấn, Manfred Nowak cho Associated Press biết rằng ông rất quan tâm về tình hình của Gao.

Vào 2009, Gao đã tiết lộ rằng ông bị bắt cóc và bị tra tấn vào tháng 9, 2007,  sau khi ông gửi một lá thư công khai cho quốc hội Hoa Kỳ trình về việc chế độ Trung Quốc vi phạm nhân quyền.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-11/594968162747.html