www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc bắt ký giả phải học lý thuyết của Marxist

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc bắt ký giả phải học lý thuyết của Marxist
Home > News > China
Chinese Regime Orders Marxist Theory Training for Journalist 
2010-03-12 11:59

Chế độ Trung Quốc ra một hệ thống ghi danh mới cho ký giả đòi hỏi rằng ký giả phải học lý thuyết Marxist và lý thuyết cộng sản, thể theo báo South China Morning Post.

Phó bộ trưởng Bộ báo chí Li Dongdong cho thông báo Xinhua rằng tất cả các ký giả phải học “Tiêu chuẩn của Đảng Cộng Sản về truyền tin và tuyên truyền.”

Vai trò truyền tin ở Trung Quốc là vấn đề nóng bỏng gần đây sau khi Tỉnh Trưởng của Hubei Li Hongzhong giận dữ hỏi một nữ ký giả rằng “Cô là loại ký giả gì đây của Đảng Cộng Sản?”

Ký giả của báo People Daily đã hỏi ông ta về trường hợp của một nhân viên trong khách sản đã bị một viên chức cộng sản giết chết sau khi hãm hiếp một nạn nhân nữa.

Những người phê bình cho rằng phản ứng của ông tỉnh trưởng rằng viên chức cộng sản muốn truyền tin chỉ báo cáo bảo về Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-03-12/726282221922.html