www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hoa Kỳ phát hành báo cáo nhân quyền

 

Hoa Kỳ phát hành báo cáo nhân quyền
Home > News > North America
U.S. Releases Human Rights Report
2010-03-12 12:00

Ngày thứ 5, chính quyền Hoa Kỳ phát hành báo cáo nhân quyền thứ 34 cho rằng Trung Quốc và Iran gia tăng vi phạm nhân quyền.

Báo cáo này cho rằng Trung Quốc gia tăng theo dõi tin tức trên mạng lưới là vi phạm tự do văn hóa và tôn giáo.

[Michael Posner, Phó bộ trưởng bộ nội vụ về dân chủ, nhân quyền và lao động]
“Tôi muốn nói rằng có một vài điểm, thứ nhất là Trung Quốc, thành tích về nhân quyền là yếu kém và tệ hơn trong một số địa phương, gia tăng đàn áp các dân tộc thiểu số về văn hóa và tôn giáo.

Thể theo báo cáo này “Trung Quốc gia tăng kiểm soát sử dụng mạng lưới, kiềm chế tin tức, ngăn chận tin tức các mạng lưới trong quốc nội và quốc ngoại, tiếp tục đàn áp và lên án ai vi phạm.”  Báo cáo còn cho biết rằng Bắc Kinh đã mướn hằng ngàn các hảng điện tử chuyên môn về theo dõi.

Trong báo cáo này, Iran đã bị lên án về đàn áp những người kháng nghị sau khi Tổng thống Iran được tái cử.

[Michael Posner, phó chủ tịch bộ nội vụ về dân chủ, nhân quyền và lao động]
“Tình trạng nhân quyền tại Iran là thấp kém, sau cuộc bầu cử vào tháng 6 lại càng tệ hơn, ít nhất 45 người bị chết, hằng ngàn người đã bị bắt và một ngàn người bị bắt vào lúc xuống đường vào tháng 12.  Hiện tại tại Iran ai kháng nghị thì sẽ càng bị đàn áp.”

Báo cáo này báo cáo về nhân quyền cho 194 quốc gia.

Hoa Kỳ đã chỉ trích Cuba, Miến Điện, Bắc Hàn, Nga và Sri Lanka về vi phạm nhân quyền.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-03-12/271778568225.html