www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Những người kháng nghị ở Thái Lan đổ máu vì dân chủ

 

Những người kháng nghị ở Thái Lan đổ máu vì dân chủ
Home > News > Asia Pacific
Thai Protesters Shed Blood for Democracy
2010-03-17 10:48

Những người kháng nghị mặt áo đỏ tại Bangkok bắt đầu xuống đường vào thứ 4, đòi hỏi chính quyền của tổng thống Abhisit Vejjajiva phải bầu cử trở lại.

Hằng ngàn hằng ngàn người kháng nghị kháng nghị trước phủ tổng thống cả 4 ngày, tuy nhiên họ rất bất mản đòi hỏi bầu cử trở lại.

Những người kháng nghị đã bị đổ máu bên ngoài phủ tổng thống, họ nói rằng đây là dấu hiệu đổ máu vì dân chủ.

Vào thứ 3 những người kháng nghị đổ hằng trăm hằng trăm lít máu của họ trước phủ tổng thống và phòng đại diện dân chủ.

Một số người kháng nghị cho rằng họ bất mãn vì đã xuống đường mà cũng không có kết quả, đến cả 150,000 người kháng nghị tại Bangkok vào ngày chủ nhật từ các quận lý miền bắc và đông bắc.

“Chúng tôi gần chiến thắng rồi.  Họ nghĩ rằng chúng tôi đã yếu rồi và muốn trở về nhà, tuy nhiên không phải thế đâu.  Chúng tôi càng gia tăng nhân lực.  Một số đã trở về, tuy nhiên họ trở về để hồi sức và sẽ trở lại.”

Một số còn cho rằng họ sẽ về nhà vì không thể bỏ việc làm và gia đình quá lâu, tuy nhiên nhiều người sẽ tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền.

[Roongsak Luelueng, người kháng nghị]
“Tôi không bỏ cuộc, tôi phải tranh đấu đến cùng, tôi sẽ tranh đấu cho đến khi nào chúng tôi chiến thắng cho dân chủ.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_asia/2010-03-17/104099783953.html