www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các khoa học gia mô phỏng lỗ thủng đen

 

Các khoa học gia mô phỏng lỗ thủng đen
Home > News > Europe
Scientists Create Black Hole Simulator
2010-03-17 04:07

Các nhà nghiên cứu tại Stuttgart University làm một dự án cho người xem mô phỏng lỗ thủng đen.

Thomas Mueller và Daniel Weiskopt từ viện Visual Effects Institute cho rằng chương trình mô phỏng để cho người xem có thể quan sát bầu trời của lỗ thủng đen.

Lỗ thủng đen là do sức hút tạo ra mỗi khi các vì sao sắp sửa nỗ.  Cái lõi của nó sẽ vở ra tạo ra sức hút cực kỳ mạnh, khiến cho vị trí của vì sao đó lệch đi.  Lực này rất mạnh và dầy, đến cả ánh sáng không gì là thoát ra được.

[Thomas Mueller, khoa học gia]
“Tôi luôn thấy rằng các lỗ thủng là thích thú.  Thiếu sót của tôi cho đến nay là cách thức để đến gần lỗ thủng trên ánh sáng để cho nó không quá mạnh mà có thể trắc định được ánh sáng trong phạm vi của nó.”

Khi quan sát hoạt động của các tinh túc, mô phỏng không khí, tác dụng sức hút của lỗ thủng đen có thể quan sát được.  Chúng ta có thể nhìn thấy vị trí của các ngôi sao bị lệch và mầu sắc thay đổi.

Tuy nhiên, Mueller kế hoạch cho dự án kế tiếp.

[Thomas Mueller, khoa học gia]
“Tôi đang nghiên cứu hiện tượng của nó để xem khi nó di chuyển trong vũ trụ với tốc độ nhanh như thế ra sao, hay có thể nhìn thấy khối trường của sức hút như thế nào, ví dụ khi 2 lỗ thủng xoay quanh nhau.”

Hiện tại, lỗ thủng đen chủ yếu là để cho các giáo sư và sinh viên quan sát để họ có cơ hội kinh nghiệm chương trình lỗ thủng này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_europe/2010-03-17/896333533102.html