www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
US House Resolution kêu gọi chấm dứt Pháp Luân Công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

US House Resolution kêu gọi chấm dứt Pháp Luân Công
Home > News > North America
U.S. House Resolution Calls to End Persecution of Falun Gong
2010-03-18 11:36
Hạ nghị viện Hoa Kỳ ra một nghị quyết vào thứ 3 kêu gọi chế độ Trung Quốc chấm dứt bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh.

Quyết nghị 605 đã được 412 nghị viên bầu.

Nghị viên Congresswoman Ileana Ros-Lehtinen ở Florida là chủ bút của nghị quyết này.

[Ileana Ros-Lehtinen, nghị viên Florida]
“Tôi rất hảnh diện tại đây hôm nay là chủ bút cho nghị quyết này, yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại khắc nghiệc nhất đang xảy ra cho một nhóm ngưoơi.  Chế độ cộng sảng Trung Quốc tầm nã các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh về Chân Thiện Nhẫn, đây là nói rằng lãnh đạo tại Bắc Kinh là bất ổn.”

Nghị viên Ileana Ros-Lehtinen còn cho rằng mật vụ cộng sản Trung Quốc còn tấn công học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, bà cho rằng chế độ này đang cắt xén nội tạng của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Nghị viên Lynn Woolsey ở California cũng đã đưa ra một quyết nghị về vấn đề này vào 8 năm trước đây vào 2002.  Bà Woolsey cũng kêu gọi các nghị viên bầu ủng hộ cho Quyết nghị 605 vào ngày thứ ba.

[Lynn Woolsey, Democrat Congresswoman (D-Calif.)]:
“Rất đáng tiếc, 8 năm sau, cuộc bức hại vẫn còn xảy ra … chính quyền Trung Quốc phải ngừng hành động bức hại vô nhân đạo.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-03-18/483267820639.html