www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Luật sư nhân quyền được chỉ định giải thưởng Nobel Peace

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Luật sư nhân quyền được chỉ định giải thưởng Nobel Peace
Home > News > North America
Human Rights Lawyers Nominated for Nobel Peace Prize
2010-03-24 18:47

Đại học Columbia tại Nửu Ước chào mừng luật sư David Matas ký sách “Bloody Harvest”, sách đã được ấn hành vào tháng 11 2009, nội dung là về cắt xén nội tạng của học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.  Kathryn Shakespear báo cáo.

 [Robert Lawrence, Hudson Valley Realty]
Luật sư David Matas đến Đại học Columbia tại Nửu Ước để ký sách kỹ niệm khiến cho mọi người chú ý về vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc, tựa đề của quyển sách là Bloody Harvest.

Quyển sách này báo cáo chế độ cộng sản Trung Quốc cưởng ép cắt xén nội tạng của các tù nhân lương tâm, sau đó là giết họ.  Gọi là cắt xén nội tạng.

[Steven Snowder, học sinh]
“Tôi biết nạn vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc là rất tệ, nhưng tôi không biết là tệ hại như thế này, tôi cũng không biết những chuyện như thế này xảy ra, quả thật là kinh hoàng.”

Sách này nói rằng chủ yếu các nội tạng là cưởng ép cắt xén từ các học viên Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh.  Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu tầm nã Pháp Luân Công vào 1999 sau khi Pháp Luân Công thịnh hành trên diện rộng tại Trung Quốc.

Báo cáo cho rằng các nhà thương quốc gia đã cắt xén nội tạng của các học viên Pháp Luân Cộng đã ấn hành vào 2006, chính ông David Matas và cựu nghị viên Canada ông David Kilgour đã bắt đầu cuộc điều tra này.

[David Matas, luật sư nhân quyền]
“Đây là một hình thức tà ác mà chúng ta chưa từng chứng kiến trên tinh cầu này.”

Báo cáo có rất nhiều bằng chứng kinh hoàng, có nhân chứng, có bằng chứng trong điện thoại trong nhà thương đã thú nhận có bán nội tạng của học viên Pháp Luân Công.

[David Matas]
“Chính tôi David Matas và ông David Kilgour chống chính quyền Trung Quốc và chống Đảng Cộng Sản Trung Quốc.”

Cho đến nay chế độ Trung Quốc vẫn cứ im lặng, không chối cải.

Tuy nhiên dù họ có im lặng, các chủ bút của quyển sách này cũng có đủ sự kiện của những gì xảy ra.

[David Matas]
“Điều mà may mắn nhất là tôi nhìn thấy một vận động., đây là một bức tường chống đối, khiến cho nhiều biến chuyển xảy ra tại Trung Quốc và trên toàn cầu sau khi báo cáo này ấn hành.”

Hiện nay ai luật sư này đã được bổ nhiệm giải Nobel Peace Prize.

[David Matas, một trong nhà văn sách Bloody Harvest]
“Chỉ cần chúng tôi bắn ra tin tức này, mặc dù chúng tôi bị rắc rối nhưng chúng tôi giải quyết được, rất tốt, tôi rất cảm tạ về bổ nhiệm này.”

[Jennifer Lawrence, học viên]
“Cho nên nếu chúng ta đưa những tài liệu này ra thì sẽ có người chú ý, ít nhất cũng cứu được một số sinh mệnh con người.”

 

Kathryn Shakespear, NTD News, New York.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-03-24/512782800717.html