www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một hệ thống mật vụ căn cứ tại Trung Quốc xâm nhập chính quyền Ấn Độ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một hệ thống mật vụ căn cứ tại Trung Quốc xâm nhập chính quyền Ấn Độ
Home > News > China
China-Based Spy Network Infiltrates Indian Government
2010-04-07 12:15

Một báo cáo mới đây chứng minh rằng một hệ thống mật vụ căn cứ tại Trung Quốc một cách có hệ thống đã ăn cấp hằng trăm hằng trăm tài liệu bí mật tại Ấn Độ, gồm có các tài liệu của Bộ Quốc Phòng và tài liệu điện thư một năm của Đức Đạt La Đạt Ma.

Báo cáo ấn hành vào thứ hai gọi là “Shadows in the Cloud”,  chủ bút là các nhà nghiên cứu ở Canana và Hoa Kỳ.

Họ tin rằng một số điệp viên từ Chengdu, tỉnh Sichuan Trung Quốc, tuy nhiên chưa rõ rằng bọn người này làm cho chế độ Trung Quốc.

Jiang Yu, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc chối rằng chính quyền Trung Quốc không có liên hệ.

Các chuyên gia đang theo dõi các hoạt động của nhóm điệp viên từ Trung Quốc trong vòng 8 tháng qua, cuộc điều tra đã bắt đầu từ đầu năm 2009, còn khám ra một hệ thống gián điệp trên mạng lưới, cũng căn cứ từ Trung Quốc.