www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cựu chủ tịch ngân khố Alan Greenspan tuyên bố về khủng hoảng thị trường

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cựu chủ tịch ngân khố Alan Greenspan tuyên bố về khủng hoảng thị trường
Home > News > North America
Alan Greenspan Gives Testimony On Financial Crisis
2010-04-08 07:02

Cựu chủ tịch ngân khố Alan Greenspan cho rằng nhà băng trung ương Hoa Kỳ giúp thổi phòng giá nhà ngoài thị trường với tiền lời rất thấp.

[Cựu chủ tịch ngân khố Alan Greenspan]
“Đây là nguyên nhân chính trên toàn cầu, tiền nợ của Hoa Kỳ là nguyên nhân do nhà băng Fannie Mae và Freddie Mac tạo ra, Department of Housing và Urban Development và quốc hội Hoa Kỳ muốn giúp giải tỏa nạn khó khăn nhà cửa.

Trong khi điều tra về khủng hoảng kinh tế tại Hoa Kỳ, Greenspan hướng dẫn the FED vào năm 1987 cho đến 2006, đã thừa nhận rằng các lãnh đạo đã tính sai trong giá cả nhà tại Hoa Kỳ trong giai đoạn đầu thập kỷ.

[Cựu chủ tịch ngân khố Alan Greenspan]
“Vào năm 2002 và 2003 giá tiền lời thời hạn lâu dài đã tách rời với giá tiền lời của nhà băng.  Vào 2002 tôi đã nói ra sự quan tâm của tôi với Federal open market Committee, rằng số nhà bán quá nhiều, số tiền mượn mua nhà quá to, không thể tiếp tục, thế mà vẫn tiếp tục.”

Nhìn về tương lai, Greenspan đề nghị rằng các nhà băng Hoa Kỳ sẽ phải ra tiêu chuẩn cao hơn, điều luật đòi hỏi cho các thị trường toàn cầu phải chặt chẽ hơn cho dù là hảng nào thương mại với Hoa Kỳ.