www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chủ tịch phòng nhập cảnh Hồng Kông kiện chính quyền ngăn chận không cho
Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun trình diễn tại Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ tịch phòng nhập cảnh Hồng Kông kiện chính quyền ngăn chận không cho Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun trình diễn tại Hồng Kông
Home > News > China
Hong Kong Immigration Director Sued for Stopping Shen Yun Shows
2010-04-21 11:45

Ông Philip Li người dân tại Hồng Kông hy vọng được xem Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun trình diễn tại Hồng Kông vào 28 tháng giêng.  Bộ nhập cảnh tại Hồng Kông quyết định không cấp visa cho 6 nhân viên của Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun, khiến cho Shen Yun phải bảo bỏ cuộc trình diễn mặc dù vé đã bán ra rồi.

Hiện tại Li đang truy tố chủ tịch bộ nhập cư Simon Peh vì ông đã trả vé 300 đồng Hồng Kông vì không được xem Shen Yun.

Li cho rằng không phải ông chỉ qua tâm vào sự mất mát mà còn mất mát nhiều hơn nữa.
[Philip Loi-hop-li, dân hồng kông]
“Chính quyền đã làm tỗn hại quyền tự do văn hóa của người dân Hồng Kông, đã không những ngăn chận mà còn gây ra một sự biến đổi, sự mất mát này làm cho quyền tự do văn hóa của người dân Hồng Hồng bị đàn áp.”

Li đã đi thưa vào ngày thứ hai cho rằng chủ tịch Peh đã vi phạm điều luật chương 3 của luật pháp Hồng Kông, và vi phạm chương 27 về vi phạm nhân quyền.  Cả hai điều luật này cung cấp quyền tự do chiêm ngưỡng và tự do hoạt động văn hóa của người dân Hồng Kông.

Từ Nữu Ước, Shen Yun là một Đoàn Nghệ Thuật rất nỗi tiếng về văn hóa truyền thống Trung Quốc, văn hóa truyền thống mà đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp.  Một trong các bài hát và vũ điệu còn miêu tả Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh mà đã bị bức hại đàn áp cả hơn 10 năm rồi.

Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun đã dự định lưu diễn tại Hồng Kông vào 27 đến 31 tháng giêng năm nay.  Tuy nhiên 3 ngày trước khi đoàn bắt đầu đến, Bộ Nhập Cảnh Hồng Kông đã từ chối không cấp giấy nhập cảnh visa cho 6 nhân viên của đoàn.

Quyết định này đã gây chấn động trên quốc tế, nhiều người tin rằng chính quyền Hồng Kông đã tuân lệnh của chế độ Trung Quốc để chặn đứng không cho Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun lưu diễn trên nhiều đô thị từ khi lưu diễn toàn cầu trong 4 năm qua.
Vào thứ hai, ban tổ chức của Shenyun tại Hồng Kông đã lấy được 18,000 chữ ký và nộp lên cho chính quyền Hồng Kông kêu gọi cho phép Shenyun trình diễn tại Hồng Kông.