www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quyết định này chưa rõ định mệnh của 2 luật sư ra sao

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các luật sư chống án cho Pháp Luân Công đều bị thu hồi chứng chỉ luật sư
Home > News > China
Lawyers Defending Falun Gong Facing License Revocation
2010-04-23 09:48

Luật sư Tang Jitian và Liu Wei đang chờ tòa kết án là có bị cấm làm luật sư hay không.

Vào ngày thứ 5, 2 luật sư nhân quyền đã bị đưa ra tòa tại Bắc Kinh, họ bị kết án là “làm tòa gián đoạn và can nhiễu quá trình kiện tụng”.

Vào tháng 4 năm 2009, luật sư Tang và Liu đã biện hộ cho một học viên Pháp Luân Công tạI Luzhou tỉnh Sichuan.  Một thông cáo từ nhóm nhân quyền tại Trung Quốc, quan tòa cứ liên tục can nhiễu trong khi luật sư biện hộ, và không cho xem bằng chứng, và còn cho phép một ký giả vô danh liên tục chụp phim, đây là một vi phạm trong luật của Trung Quốc.

Cả hai luật sư phải bỏ đi ra và phải viết bài biện hộ bằng giấy.

Vào 12 tháng 4 năm nay, hai luật sư đã nhận lệnh của Bộ Tư Pháp Bắc Kinh rằng sẽ thu hồi chứng chỉ luật sự của họ về tội gián đoạn tòa án điều hành.

Đây là một trường hợp mà chế độ Trung Quốc đang tìm cách đàn án không cho luật sự biện hộ cho các học viên Pháp Luân Công, Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh mà đã bị chế độ Trung Quốc bức hại.

Vào ngày thứ 5, vẫn chưa có quyết định rằng chứng chỉ luật của hai luật sư này sẽ bị thu hồi hay không.  Luật Sư Liu Wei báo cho đài BBC biết rằng Bộ Tư Pháp không đưa ra được một bằng chứng nào là họ đã gián đoạn tòa án.
Luật sư Tang cho rằng nếu họ thu hồi chứng chỉ luật của chúng tôi, đây là gia tăng vi phạm nhân quyền.

[Tiang Jitain, luật sư]
“Nếu họ quyết định bất công như thế, thì đây là một tại hại to lớn cho ngành luật là vì trong khi họ trừng chúng tôi, họ là đang đàn áp luật sự một cách vô hợp pháp, sự việc này ngày càng gia tăng.”

Bên ngoài tòa bị cảnh sát canh gát chặt chẽ, các luật sư và các chính trị gia mà ủng hộ luật sư Tang và Liu vây quanh.  Tan cho rằng một số đông người ủng hộ đã bị cảnh sát bắt đị.

Quyết định này chưa rõ định mệnh của 2 luật sư ra sao.