www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hy Lạp đình công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hy Lạp đình công
Home > News > Europe
Greek Services on Strike
2010-04-23 03:45

Hằng ngàn hằng ngàn người xuống đường tại Athens biểu tình đình công chống những điều luật khắc khổ của chính quyền vì họ quyền lợi và lương bổng của các nhân công chính phủ bị giảm và nhân công chính quyền không được mướn thêm.

Hy Lạp đang lâm vào nạn khủng hoảng kinh tế cho nên chính quyền phải giảm mướn nhân công và giảm tiền chi phí.

Hy Lạp phải tìm ra 10 tỉ euros để trả nợ và các chi phí khác vào tháng 5 tới đây.

Các nhân viên trong khác sạn, các thể thao và xây cất, bác sĩ và thầy giáo đều tham gia đình công, mặc dù nhà thương vẫn còn đang mở.

[Người xuống đường]
“Chúng tôi la lớn với hy vọng còn nắm giữ quyền lợi mà chúng tôi còn.”

Tại bến tàu Piraeus, các chiếc tàu nằm im là vì các nhân công đã tham gia đình công.

Không phải chỉ Hy Lạp bị đình công, hằng ngàn hằng ngàn du khách cũng giảm không đến thăm Hy Lạp.

[Carrie Butterfield, du khách từ Hoa Kỳ]
“Chúng tôi đến Hy Lạp để nghĩ mát và muốn đi thăm Acropolis, khi đến đây, trong ngày đầu tiên nó đã bị đóng cửa rồi, qua ngày hôm sau chúng tôi đến thì họ đình công, chúng tôi lấy được một cái áo có chữ Acropolis nhưng không đi đến đó được.”

Đây là cuộc đình công thứ 4 do liên đoàn công cộng to nhất và vận động lao động cộng sản tổ chức.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_europe/2010-04-23/374853873339.html