www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nông dân được thả ra từ “Nhà tù đen” - trường học của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nông dân được thả ra từ “Nhà tù đen” - trường học của Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > China
Farmer Released from “Black Jail”—Chinese Communist Party School
2010-04-27 11:15

Bị bắt trong trường, bị giam tại đây 24 tiếng đồng hồ, Li Shaoting nông dân 63 tuổi tại tỉnh Guangdong, sau đó được thả ra vào ngày thứ hai.

Thời báo địa phương Nanfan Nonchun khám phá ra cuộc bắt giữ bất hợp pháp này.  Chính quyền địa phương bắt ông Li trong trường của Đảng tại quận Yangxi.  Các trường học của Đảng là do Đảng Cộng Sản kiểm soát dùng để huấn luyện cải tạo các đảng viên.

Báo Nanfan Nonchun báo cáo rằng Li bị giam ở phía sau một cửa sổ bằng sắt rất to vào 16 tháng 3.  Ông bị bắt vì đã kháng nghị tại Bắc Kinh, 10 năm qua chính quyền địa phương vu khống con trai ông Li vi phạm luật đốt nhà.  Từ đó ông Lý tìm cách kháng nghị, tuy nhiên cứ mỗi lần là bị chính quyền Trung Quốc bắt. 

Li không phải là người đầu tiên bị bắt giam trong trường này.  Thể theo báo Nanfan người địa phương cho rằng trường học của đảng không khác gì là một nhà tù.”

Trường này chỉ là một trong những ví dụ mà nhiều nhà tù đen bắt giam người dân một cách hợp pháp tại Trung Quốc.  Những người mà đi kháng nghị trường kỳ là bị chính quyền bắt giam để duy trì ổn định.

Ngoài việc thay đổi các trường học công cộng thành các nhà tù đen, còn nhiều báo cáo nữa rằng chế độ Trung Quốc sử dụng các nhà thương điên để bức hại người dân.

Vào tháng 10 năm vừa qua, nhóm nhân quyền bắt đầu soạn một tài liệu các nạn nhân bệnh tâm thần bị bức hại.  Vào tháng 2 năm nay, cả 300 vụ đã được báo cáo.  Các nạn nhân bị gán là bệnh tâm thần sau đó bị cưởng ép uống thuốc.  Thể theo nhóm nhân quyền, đa số các nạn nhân là những người khán nghị, các chính trị gia và các học viên của Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh.