www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tổng thư ký của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Xinjiang bị trục xuất

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tổng thư ký của Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Xinjiang bị trục xuất
Home > News > China
Chinese Communist Party Secretary for Xinjiang Replaced
2010-04-28 12:15

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã trục xuất tổng thư ký của Xinjiang, Wang Lequan, thể theo báo của chính quyền Xinhua.

Wang bị trục xuất không một lý do, Wang nắm quyền hành rất cao trong Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại miền Tây từ năm 1994.

Tuy nhiên Wang đã bị công chính giận dữ sau khi Wang xử lý đâm chém tấn công trong cuộc nỗi loạn tại Urumqi, từ lâu Wang nỗi danh về chiến thuật bàn tay sắt ông ai thích trong dân số Uighur.  Vào tháng 9, những người Hán đã kháng nghị yêu cầu Wang bị trục xuất, đây là một thử thách cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Xinjiang.

Xhang Chunxian sẽ thay thế Wang vào tháng sau, Zhang là tổng thư ký của Đảng tại tỉnh Hunan.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-04-28/166323127726.html