www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nhà văn Tagyal người Tây Tạng đã bị bắt sau khi chỉ trích
về nỗ lực của chính quyền sau khi động đất

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nhà văn Tagyal người Tây Tạng đã bị bắt sau khi chỉ trích về nỗ lực của chính quyền sau khi động đất.
Home > News > China
Tibetan Writer Tagyal Arrested After Criticizing Quake Relief Efforts
2010-04-28 11:55

Nhà văn Tagyal là một trong những nhà trí thức nỗi bật.  Thứ 6 tuần qua cảnh sát vào nhà bắt giam ông.

Tagyal và 7 nhà trí thức Tây Tạng khác đã ký một lá thư vào 17 tháng 4.  Thư này kêu gọi người dân ủng hộ thức ăn quần áo cho các nạn nhân trong cuộc động đất, tuy nhiên họ đã bị chính quyền tham nhủng hăm dọa, truyền thông quốc gia cho rằng họ phải tin tưởng chính quyền.

Mạng lưới đăng bài báo này đã bị lấy xuống. 

Cảnh sát bắt Tagyal vì lá thư này hay không thì không rõ.  Đầu năm nay Tagyal đã xuất bản một quyển sách về hành động của chế độ Trung Quốc trong các cuộc kháng nghị tại Tây Tạng vào 2008.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-04-28/113074547818.html