www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Luật sư nhân quyền Gao Zhisheng bị mất tích một lần nữa

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Luật sư nhân quyền Gao Zhisheng bị mất tích một lần nữa
Home > News > China
Chinese Rights Lawyer Gao Zhisheng Missing Again
2010-05-03 12:14

Tại Trung Quốc, luật sư nhân quyền Gao Zhisheng bị mất tích một lần nữa, sau khi ông bị mất tích hơn 1 năm và đã được thả ra vào 28 tháng 3.

Gao về Xingjiang thăm cha vợ, cảnh sát đến bắt ông, bỏ lên phi cơ trả về Bắc Kinh từ đó không đã bị mất tích.

Luật sư đồng nghiệp Li Heping báo cho AFP rằng nhiều người bạn của Gao sợ rằng cảnh sát đang bắt giữ. Từ 20 tháng 4 Li không liên lạc với Gao được.

Chị vợ của Gao báo cho AFP rằng điện thoại của Gao đã bị ngừng không hoạt động.

Gao đã được bầu là luật sư nổi tiếng nhất tại Trung Quốc, Gao đã bị chế độ Trung Quốc chỉ trích vì đã lên tiếng bênh vực về việc Pháp Luân Công bị bức hại, Pháp Luân Công là một tu luyện về tâm linh. Gao đã bị lên án là “lật đổ chính quyền” vào năm 2006.

Mặc dù Gao bị án tù treo nhưng Gao đã bị bắt có và bị tra tấn nhiều lần.