www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc xiết chặt Luật Bí Mật

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc xiết chặt Luật Bí Mật
Home > News > China
Chinese Regime Tightens State Secrets Law
2010-05-04 11:05

Phòng lập pháp của chế độ Trung Quốc đã sửa một đạo luật trong Luật Bí Mật của Trung Quốc vào thứ 5 vừa qua.

Đạo luật này chỉ định các hảng mà đã theo dõi trên mạng lưới và điện thoại có thể tiết lộ “luật bí mật của quốc gia”.   Các hảng này bị chỉ định là phải xóa các tài liệu và báo các cho chính quyền.

Tuy nhiên định nghĩa “bí mật quốc gia” trong đạo luật này vẫn chưa rõ ràng.

Các nhóm nhân quyền và chính trị gia chỉ trích rằng chế độ Trung Quốc phân loại các tin tức cho là “bí mật quốc gia” với mục đích là tránh tiết lộ tin tức hay là để bức hại những người chống đối.

Các hảng điều hành tại Trung Quốc bị yêu cầu là phải tiết lộ kê khai danh sách khách hàng mà bị nghi ngờ là vi phạm luật quốc gia.

Đạo luật mới này sẽ bắt đầu vào 1 tháng 10 năm nay, đây là một trong những nỗ lực của chế độ Trung Quốc kiểm soát tin tức, càng kiểm soát nhiều thêm nữa.