www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đại hội tại Nữu Ước cho 100 người rất danh tiếng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đại hội tại Nữu Ước cho 100 người rất danh tiếng
Home > News > North America
New York Gala Honors Time’s 100 Most Influential People
2010-05-06 06:24

Đại hội tổ chức tại nữu Ước để chào mừng 100 người nổi danh nhất trên toàn cầu, trong số những người này là lãnh đạo, trí thức, nghệ sĩ và anh hung.

Tổng thống Obama và bà Sarah Palin được kê khai trong giới lãnh đạo.

[Sarah Palin, cứu thống phủ tiểu ban Alaska]
“Tôi nghĩ là rất tốt, Time muốn người đại diện người dân Hoa Kỳ làm lụng vất vả bình thường.  Chúng tôi là những người này, chúng tôi rất cảm ơn được cơ hội này tại Hoa Kỳ, một quốc gia tự do và nhiều cơ hội.  Tên tôi được nằm trong bản kê khai này là nguyên nhân đó.”

Trong các bài diễn văn là cho ca sĩ Stevie Nick soạn.

[Talor Swift, ca sĩ]
“Tôi rất cảm động khi nghe bài diễn văn của Stevie, làm cho tôi rất đặc biệt, tôi rất ái mộ Stevie, được một người nổi tiếng viết về cá nhân mình thật là hân hạnh.”

Ashton Kutcher cũng nổi tiếng, anh ta đang làm nhiều dự án về nhân quyền, Kutcher cho rằng mọi người làm anh nhiều cảm hứng.

[Ashton Kutcher, minh tinh điện ảnh]
“Tôi thích làm điện ảnh là vì nó cho tôi cơ hội để liên kết với rất nhiều người, hằng tỉ hằng tỉ người, tôi nghĩ rằng tôi có mặt hôm nay không phải là vì tôi là minh tinh điện ảnh mà tôi được hân hạnh đại diện hằng bao nhiêu tỉ người mà cho phép tôi liên kết với họ.”

Bà Oprah Winfrey từ 7 năm nay là người trong nhóm này, bà được thưởng về tài năng trình diễn trên Boadway, phim ảnh.

Price và Taylor Switf là người tổ chức đại hội này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2010-05-06/766526798506.html