www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bệnh tay, chân và miệng lan tràn tại Trung Quốc.

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bệnh tay, chân và miệng lan tràn tại Trung Quốc.
Home > News > China
Mutated Hand, Foot and Mouth Disease Outbreak in China
2010-05-07 12:58

Vào ngày thứ 3, hơn 427,000 người đã bị bệnh dịch tay chân và miệng trên toàn Trung Quốc, con số này là gấp đôi con số báo cáo năm vừa qua thể theo Bộ Y Tế Trung Quốc.

Bệnh dịch này thường xảy ra cho trẻ em 3 tuổi, lúc đầu thì bị nổi ban trên tay chân và miệng.  Triệu chứng là nhẹ và con số trẻ em chết là còn ít, tuy nhiên bệnh này lan tràn khắp nơi.  Bệnh dịch Entrovirus 71 hay EV71 là nổi ban ít nhưng số nạn nhân thì bị chết nhiều.

Tại tỉnh Guangxi, ít nhất 13 trẻ em bị chết vì bệnh này.  Bác sĩ Zhao Hongli tại nhà thương quận Quanzhou cho rằng rất khó mà chữa được bệnh EV71.

[Dr. Zhao Hongli]
“Bệnh dịch tay chân mệnh gây ra bởi vi trùng EV71 là rất trầm trọng, nạn chân có thể chết trong vòng 1 tiếng đồng hồ nếu không chữa được, rất nguy hại cho phổi và tim.”

Một bác sĩ khác báo cho đài NTD rằng Enterovirus 71 có thể khám nhằm là vì rất khó nhận ra.

Thể theo truyền thông của Trung Quốc, EV71 đã xảy ra 23% trong năm vừa qua.  Năm nay thì rằng lên cả 2/3 vụ bệnh.

Từ khi bệnh dịch xảy ra trên toàn Trung Quốc năm nay, đến nay 260 người bị chết, năm ngoái là 150 người chết.

Các viên chức y tế cho rằng bệnh sẽ gia tăng, từ tháng 5 đến tháng 7 là sẽ gia tăng nữa.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-05-07/362177506897.html