www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc khai trừ 2 luật sư nhân quyền ra khỏi luật sư đoàn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc khai trừ 2 luật sư nhân quyền ra khỏi luật sư đoàn
Home > News > China
Chinese Regime Disbars Two Human Rights Lawyers
2010-05-11 13:01

Tháng 4 năm vừa qua, luật sư nhân quyền Tang Jitian và Liu Wei đã đại diện cho học viên Pháp Luân Công Yang Minh trong tòa nhân dân tại Sichuan, 2 luật sư thông báo cho hội nhân quyền ở Nữu Ước, quan toà không những liên tục cắt đứt lời khai của 2 luật sư và còn cho phép một phóng viên vô danh quay phim trong tòa, 2 luật sự không thể tự mình biện hộ cho nên đã bỏ đi ra.

Quan tòa liên tuyên bố rằng hành động của 2 luật sự là "gián đoạn và can nhiễu tòa ác", sau đó khai trừ 2 luật sư ra khỏi luật sư đoàn.

Tang cho rằng hành động của quan toà là vi phạm luật pháp.

[Tang Jitian, luật sư nhân quyền]
Họ đã vi phạm luật pháp và mà trừng phạt chúng tôi.

Luật sư nhân quyền tại Trung Quốc gia tăng đàn áp là bị họ bị chế độ Trung Quốc áp lực là phải bắt và bức hại các nhóm chống đối như là Pháp Luân Công.

Tang nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị hệ thống lập pháp bắt bất hợp pháp sau khi đảng cộng sản trung quốc bắt đầu tầm nã các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999.

[Tang Jitian, luật sư nhân quyền]
"Chế độ trung quốc khống chế tin tức và tuyên truyền nói xấu những người mà họ bắt một cách bất hợp pháp, dẫu là cảnh sát, tòa án hay lập pháp, tất cả nhóm này đã bị chế độ xử dụng để chính thức hóa hành động bất hợp pháp của họ."

Tang cho rằng tịch thu giấy phép luật sư sẽ đưa đến can nhiễu việc làm của luật sự tại Trung Quốc.

[Tang Jitian, luật sư nhân quyền]
"Theo cái lý của họ, nếu viên chức chính quyền phá pháp luật mà chúng ta thụ động không lên tiếng, và còn bị vu khống là gián đoạn và can nhiễu trong tòa, thế thì quyền lợi của quý vị hoàn toàn biến mất rồi."

2 luật sư cho rằng họ sẽ kháng nghị và dùng các thủ đoạn hợp pháp để vạch trần hành động bất hợp pháp của chính quyền.