www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc tầm nã Pháp Luân Công trong cuộc triển lãm tại Shanghai

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc tầm nã Pháp Luân Công trong cuộc triển lãm tại Shanghai
Home > News > China
Shanghai Expo Intensifies Chinese Regime's Crackdown of Falun Gong
2010-05-12 11:55

Trong tháng này triển lãm tại Shanghai mở của cho thế giới với một biểu ngữ: "Thành phố phát triển hơn, đời sống khá hơn."

Tuy nhiên các học viên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tâm linh còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, từ khi chính quyền bắt đầu sửa soạn cho cuộc triển lãm Shanghai, cuộc sống của họ không khá hơn.

Lei Browde là chủ tịch của Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp, trung tâm căn cứ tại Nữu Ước. Lei cho rằng chế độ Trung Quốc viện cớ trong cuộc triển lãm Shanghai để ra một chiến dịch để tiêu diệt Pháp Luân Công.

[Levi Browde]
"Cứ mỗi lần có những hoạt động công cộng, chế độ trung quốc viện cớ để gia tăng an ninh càn quét như thể là họ ủng hộ an ninh, thật sự là họ muốn gia tăng đàn áp, đã 11 năm qua, chủ yếu là họ muốn tiêu diệt Pháp Luân Công."

Vào năm 1999, đảng cộng sản Trung Quốc cấm Pháp Luân Công, mặc dù Pháp Luân Công rất thịnh hành trên toàn Trung Quốc, từ đó chế độ trung quốc dã man đàn áp học viên Pháp Luân Công.

Thể theo Trung Tâm Tin Tức Pháp Luân Đại Pháp, có hơn 100 ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt vào tù lao động tại Trung Quốc, hơn 3000 học viên đã bị giết chết trong khi cảnh sát bắt giữ.

Chỉ tại Shanghai từ tháng 2 năm vừa qua, hơn 100 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc, 26 người đã bị bỏ vào các trại tù lao động.

[Levi Browde]
"Nếu các viên chức tại Shanghai thật sự quan tâm cho an ninh cho cuộc triển lãm Shanghai, hay là trong thế vận hội, chúng ta đều thấy rằng một nhóm người bị bắt và sau đó thì được trả ra, tuy nhiên trong thế vận hội và trong cuộc triển lãm tại Shanghai, một số người bị bỏ tù từ 3 đến 5 năm hay 10 năm cho đến 18 năm. Nhất định đây là một chiến dịch nữa để bắt bỏ tù học viên Pháp Luân Công càng lâu càng tốt, không có liên hệ với cuộc triển lãm tại Shanghai."

Tại Shanghai vào năm vừa qua, mẹ con mà Li Yaohua và Chang Yibo đã bị bắt cóc vì là học viên Pháp Luân Vông, vào tháng 3 năm nay chính quyền đã lên án 3 1/2 và 1 1 1/2 năm tù.

Chang Yiyuan, con trai của bà Li Yaohua và anh là Chang Yibo là bác sĩ nha khoa đại học California, LA, tháng vừa qua ông đã đi Taiwai để yêu cầu cho thân nhân ông được thả ra.

[Chang Yiyuan, thân nhân của học viên Pháp Luân Công]
"Án tòa là căn cứ vào một điều, tức là thể theo Điều Luật 200 Tội Phạm, ràng họ đã vi phạm luật pháp, mẹ tôi 63 tuổi và đã về hưu. Làm sao bà phạm tội gì được chứ? Cả hai đều là người dân chính trực sống đàng hoàn và theo pháp luật."

Ít nhất là có hai quận lỵ của Shanghai cho rằng họ đã được thưởng 1500 đô la Mỹ để bắc các học viên Pháp Luân Công mà đi phát các tài liệu về Pháp Luân Công.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news/2010-05-12/704507861627.html