www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Động đất ở Tây Tạng, 400 người chết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Động đất ở Tây Tạng, 400 người chết
Home > News > China
Quake Kills 400, Topples Houses on Tibetan Plateau

Động đất ở Tây Tạng, 400 người chết tại vùng núi Plateau Tây Tạng Đông Tây Trung Quốc vào 14 tháng 4. Cuộc động đất to nhất chấn động 6.9 tàn phá nhà cửa, trường học, các cơ sở kinh doanh.

Truyền thông Trung Quốc đăng một phim lúc động đất nhà cửa đang sập và người thì chạy ra đường. Ít nhất là 10,000 người Tây Tạng bị thương.

Nhiều dân cư tại đây không nhà không cửa trong thời tiết đông lạnh ở Yushu, các vùng núi càng lạnh hơn nữa. Các viên chức địa phương cho truyền thông Trung Quốc rằng đa số nhà cửa đã bị xụp đổ.

Địa phương này của Tây Tạng thường bị động đất, tuy nhiên thiệt hại rất ít là vì ít dân cư ở đây.

Cuộc động đất trung tâm điểm là 150 dậm Tây Bắc Quamdo tại Tây Tạng và 235 dậm hướng Nam Đông Nam gần làng Golmud tại Qinghai, làng đào hầm mỏ 6.2 dậm, thể theo điều tra địa lý của Hoa Kỳ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-04-14/519612920196.html