www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hồng Kông trục xuất nhà điêu khắc mà đã khắc tượng Thiên An Môn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hồng Kông trục xuất nhà điêu khắc mà đã khắc tượng Thiên An Môn
Home > News > China
Hong Kong Deports Sculptor of Tiananmen Statue
2010-06-03 11:1358

Chính quyền Hồng Kông không cho phép nhà điều khắc mà đã điêu khắc tượng tưởng niệm cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989.

Vào ngày thứ 7, cảnh sát Hồng Kông đã tịch thu tượng khắc "Nữ thân dân chủ" của Chen Weiming.

Tượng là hình ảnh tưởng niệm các sinh viên mà đã bị thảm sát tại Thiên An Môn 21 năm về trước.

Cảnh sát trả tượng khắc vào ngày thứ 3, cùng lúc trục xuất Chen ra khỏi Hồng Kông.

Người dân Hồng Kông sẽ làm lể tưởng niệm cuộc thảm sát vào ngày mai.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-06-03/640008618708.html