www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Viện cớ vì động Đất để lấy đất

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Viện cớ vì động Đất để lấy đất
Home > News > China
Earthquake-Stricken Tibetans Protest Land Grabs
2010-06-17 10:28

Vào tháng 5, hội đồng quốc gia của chế độ Trung Quốc cho rằng họ sẽ dựng lên các nhà của người Tây Tạng mà đã bị động đất, báo Xinhua tuyên bố.

Tuy nhiên vào tháng vừa qua, người dân địa phương đã khán nghị, cho rằng chính quyền lấy đất của họ để xây cất.

Dân cư báo các cho đài phát thanh Radio Free Asia rằng họ đã bị đuổi khỏi nhà là vì chính quyền địa phương muốn xây trường, công viên và các văn phòng chính phủ trên đất của họ. Những người Tây Tạng cho rằng chính quyền địa phương đã lấy luôn cả đất mà không bị động đất lân cận.

Đền bù lại họ phải di cư đến những ngồi nhà nhỏ hơn không 800 thước-anh vuông, tuy nhiên nhà quá nhỏ và người Tây Tạng thì có thân nhân rất đông, phần đông họ không muốn bỏ đất của họ là vì gia đình của họ đã ở tại đó từng bao nhiêu thế hệ.

Khi viên chức cao cấp Trung Quốc Xi Jinping đến thăm địa phương này vào 1 tháng 6, hằng trăm hằng trăm người Tây Tạng xuống đường khán nghị, các viên chức ra lệnh cho cảnh sát ngăn chận không cho họ xuống đường để đến gặp Xi Jingping.

Từ khi đó, bao nhiêu người dân đã đi thưa mỗi ngày, hy vọng lấy đất của họ lại. Truyền thông Boxun báo cáo rằng hằng trăm người khán nghị vào chủ nhật, khiến chính quyền địa phương phải trả lời vào thứ 5, chính quyền đã gửi lực lượng quân sự đến canh gát.

Thể theo tin tức, động đất vào 14 tháng 4 khiến cho gần 3000 người bị tử nạn, chế độ Trung Quốc cho rằng sẽ cứu cấp và xây cất địa phương này của người Tây Tạng, tuy nhiên dân địa phương cho rằng họ muốn xây cất từ từ thay vì phải vào trong các nhà chính phủ cung cấp.