www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Google tuyên bố vào tháng giêng không còn kiểm soát trên mạng lưới và
bắt đầu chuyển sang Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Google tuyên bố vào tháng giêng không còn kiểm soát trên mạng lưới và
bắt đầu chuyển sang Hồng Kông
Home > News > China
Google Ends Auto Re-direct from China to Hong Kong Site
2010-07-01 12:1888

Google tuyên bố vào tháng giêng không còn kiểm soát trên mạng lưới và bắt đầu chuyển sang Hồng Kông vào tháng 3.

Hiện tại, những người dùng mạng lưới google.cn, mạng lưới của google tại đại lục. Bấm vào trong bất cứ chỗ nào cũng sẽ đưa về mạng lưới Hồng Kông.

Quyết định của Google là thỏa hiệp với chính quyền Trung Quốc, sau khi các viên chức Trung Quốc thông báo cho Google rằng sẽ không cấp giấy phép nếu Google tiếp tục làm như thế, giấy cấp cho Google cần được cấp vào 30 tháng 6.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-07-01/274616133260.html