www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nhân viên môi trường người Tây Tạng bị tù về tội "phá hoại"

 

Nhân viên môi trường người Tây Tạng bị tù về tội "phá hoại"
Home > News > China
Tibetan Environmentalist Jailed for “Subversion”
2010-07-06 11:5368

Chính quyền Trung Quốc ở Tây Tạng đã kết án một nhân viên môi trường người Tây Tạng 4 năm tù về tội phá hoại.

Đây là một cuộc án mà chế độ Trung Quốc lên án người trí thức Tây Tạng gần đây nhất, thể theo luật sư Samdrup, ông bị kết án vì đã đăng tài liệu ủng hộ Đạt La Lạt Ma trên mạng lưới.

Rinchen Samdrup là người thứ ba trong gia đình ông bị kết án.

Karma Samdrup, anh cả của Samdrup, một thương gia đồ cổ, đã bị kết án 15 năm tù vào tháng vừa qua trong tòa tại Xinjiang về tội đào mã. Vào cuối 2009, em út cũng bị lên án tù 2 năm vào trại lao động vì đã giúp anh mình.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-07-06/023277184679.html