www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một người dân Hoa Kỳ bị kết án về luật pháp bí mật của chính quyền Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một người dân Hoa Kỳ bị kết án về luật pháp bí mật của chính quyền Trung Quốc
Home > News > China
Jailing of U.S. Citizen Raises Concerns over Chinese State Secrets Laws
2010-07-08 12:2783

Jon Huntsman, đại sứ hoa kỳ tại trung quốc cho rằng ông thất vọng vì toà kết án một địa lý gia hoa kỳ 18 năm.

Xue Feng đã bị kết án tù vì trao đổi tài liệu quốc gia, sau khi phiên toà kéo dài một năm.

Xue, một di dân tại hoa kỳ, đã bị bắt vào năm 2007 thương thảo bán tài liệu dầu hỏa cho hảng IHS energy.

Thể theo hội Dui Hua, nhóm chính trị, sau khi tài liệu được bán rồi thì họ mới cho là bí mật.

[Adil Husain, chủ tịch hảng Emerging Asia Consultancy]
"Địa lý gia này chỉ làm việc và thu thập tài liệu dầu hỏa của trung quốc, khi thu thập tài liệu và sau đó bán cho chủ hảng của ông. Lúc đó tài liệu không phải là bí mật hay bất hợp pháp. "

Vụ Xue Feng nói lên rằng định nghĩa của chế độ trung quốc cho rằng đối với các cơ sở mà do chính quyền làm chủ, luật pháp về tài liệu bí mật quốc gia là không rõ. Năm ngoái, 4 nhân viên người Australia, đào hầm mõ, Rio Tinto đã bị trung quốc bắt giữ kết tội là lấy cấp tài liệu quốc gia.

Vào tháng 4, chế độ trung quốc định nghĩa bí mật thương mại là gì, để soạn điều luật được xem là bí mật, tuy nhiên Husian cho rằng còn có chi tiết khác nữa.

[Adil Husain, chủ tịch hảng Emerging Asia Consultancy]
"Họ cho rằng bí mật thương mại của một hảng thuộc về quốc gia, thì tài liệu cũng là bí mật của quốc gia, những bí mật thương mại thì không được đưa ra công chúng. Cho nên khi làm việc, nếu muốn thu tài liệu chi tiết, thì có thể có vấn đề."

Bộ ngoại giao hoa kỳ cho rằng hoa kỳ rất quan tâm về quyền tự do của Xue dưới luật pháp của trung quốc. Đại sứ Hunstman đang kêu gọi chế độ trung quốc trả tự do và trả Xue về hoa kỳ ngay lập tức.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-07-08/712861623030.html