www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Quyền Tự do tại Hồng Kông suy hoại

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Quyền Tự do tại Hồng Kông suy hoại
Home > News > China
Hong Kong Press Freedom Deteriorating—Report
2010-07-08 12:2451

Hội ký giả Hồng Kông thông báo hằng năm rằng tình trạng tự do tại Hồng Kông đang suy hoại, đang bị đàn áp.

Xô xát giữa cảnh sát và những người biểu tình, cảnh sát phải xịt nước ớt vào một số người biểu tình, hội đồng ký giả hồng kông không còn kiên trì nữa.

[Mak Yin Ting, chủ tịch hội ký giả hồng kông]
"Cái gì họ không thích, thì học muốn cấm đi, họ không muốn nghe tiếng nói khác, điều này sẽ ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận."

Báo cáo 2010 nêu lên vấn đề các viên chức trung quốc can nhiễu ký giả hồng kông khi họ điều hành phận sự tại đại lục.

Năm vừa qua, một ký giả hồng kông và 2 nhân viên quay phim đã bị đánh và bị bắt tại miền tây Xinjiang. Trong lần khác, một ký gia và một nhân viên quay phim đến quay toà xử một chính trị gia nhân quyền vào tháng 8 năm vừa qua, đã bị cảnh sát lên án là có ma túy.

Hội ký giả hồng kông yêu cầu chính quyền hồng kông lên tiếng rằng "bắt ký giả là không được chấp nhận." Hội còn kêu gọi chính quyền hồng kông mở một cuộc họp báo quốc tế về vấn đề này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-07-08/282257363241.html