www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đạt La Đạt Ma làm lễ kỹ niệm 75 năm - quan tâm về tương lai của Tây Tạng

 

Đạt La Đạt Ma làm lễ kỹ niệm 75 năm - quan tâm về tương lai của Tây Tạng
Home > News > China
Concerns for Tibet’s Future as Dalai Lama Celebrates 75th Birthday -
2010-07-07 11:22

Đạt La Đạt Ma và những người dân Tây Tạng tha hương, các đệ tử của Đạt La Đạt Ma, tỗ chức kỹ niệm 75 năm tại Himalayan, Dharamsala, cho rằng
rất quan tâm đến tương lai của vận động cách mạng Tây Tạng.

Cầm dù đủ màu sác, hằng trăm người Tây Tạng trên toàn cầu đứng dưới mưa, tham dự buổi lể kỹ niệm 75 năm Đạt La Đạt Ma đã tha hương trốn khỏi Trung Quốc khỏi Tây Tạng vào năm 1959.

Đạt La Đạt Ma, thường không đến dự lễ sinh nhật của cá nhân mình, đã xuất hiện chào mừng các đệ tử.

[Thupten Samphal, đại diện cho chính phủ tha hương Tây Tạng]
"Bình thường, Đạt La Đạt Ma không đến tham dự lể sinh nhật của ông, nhưng từ khi ông được mời đến dự lể ông đích thân đến dự lể sinh nhật lần này, cho nên chúng tôi họp mặt tại đây để nói lên lòng chân thành cám ơn Đạt La Đạt Ma, giúp chúng tôi còn sống sót trong công đồng tha hương."

Buổi lể rất là cảm động khi các đệ tử của ông nói về cuộc vận động.

Nhiều người Tây Tạng sợ rằng sau Đạt La Đạt Ma sau đó vận động Tây Tạng bắt đầu, một lãnh đạo bất chính sẽ bị Bắc Kinh lợi dụng để khống chế vùng Himalayan.

Một số lo sợ rằng không tổ chức chặt chẻ sẽ lủng đoạn đoàn kết của vận động của người Tây Tạng, có thể đưa đến bất ổn trong các địa phương Tây Tạng trên toàn Trung Quốc.

[Lobsang Wangyal, dân tha hương]
"Hiện nay Đạt La Đạt Ma là đại diện cho vận động Tây Tạng, thiện từ, đồng thời người dân Tây Tạng ủng hộ Đạt Ma, vì nguyên nhân này mà chúng tôi lo sợ rằng nếu không có Đạt La Đạt Ma thì vận động Tây Tạng sẽ ra sao."

Tuy nhiên, đây là ngày kỹ niệm, buổi lễ trang bị với các màn vũ và nhạc cổ truyền.

Các cũ đoàn của Ấn Độ cũng tham gia trong buổi lể này để chào mừng Đạt Ma.
......
Đạt La Đạt Ma đã đi bác sĩ nhiều lần vì sức khỏe không ổn, từ mỗ thận cho đến cánh tay bị đau.

Nhiều đệ tử tin rằng Đạt Ma Karmapa sẽ là người cao nhất kế thừa Đạt La Đạt Ma khi đến lúc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-07-07/810026339515.html