www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Liên đoàn Phi Châu xin Trung Quốc tài trợ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Liên đoàn Phi Châu xin Trung Quốc tài trợ
Home > News > China
African Union Looking to China for Cash
2010-07-30 10:4895

Qua bao nhiêu thập kỷ các quốc gia Phi Châu là tùy thuộc vào các quốc gia Tây Phương và các nhà băng thế giới tài trợ và cho mượn tiền.

Tuy nhiên mấy năm qua Trung Quốc rất tích cực đầu tư vào các quốc gia tại Phi Châu. Nhiều chính quyền Tây Phương cho rằng chế độ Trung Quốc chỉ chú ý muốn mua các tài nguyên thiên nhiên của Phi Châu để gia tăng kinh tế đang phát triển của Trung Quốc và muốn thương thuyết với các chế độ Phi Châu mà vi phạm nhân quyền.

Tuy nhiên trong hiện tại, chủ tịch liên đoàn kinh tế Phi Châu, Maxwell Mkwezalamba cho rằng Phi Châu phải chấp dứt không tùy thuộc vào tài trợ của Tây Phương nữa, mà nên tìm các quốc gia như là Trung Quốc trong tương lai.

Nguyên nhân là vì tiền đến từ Tây Phương là quá chậm.

Mkwezalamba nói rằng [Maxwell Mkwezalamba, African Union Economic Chief]:
"Họ hứa là sẽ chuyển $100 tỉ hôm nay nhưng tiền không đến cho đến 2 năm sau này là vì giấy tờ để mượn nợ là rất lâu."

Chờ lâu là vì chính quyền Tây Phương và nhà băng thế giới đặt điều kiện trong giấy nợ, họ muốn các chính quyền Phi Châu phải cải tiến về vi phạm nhân quyền.

Mkwezalamba cho rằng các điều kiện này đã đẩy các quốc gia Phi Châu rơi vào tay Trung Quốc.

Tuy thế nhiều người cảm thấy tiền của Trung Quốc là để giúp một nhóm đặc biệt và các chế độ tham nhủng tại Phi Châu.

Trung Quốc tài trở vũ khí cho chế độ Robert Mugabe tại Zimbabwe. Nhóm ủng hộ nhân quyền cho rằng Trung Quốc đã nhập cảng dầu giá trị $6 tỉ đồng đô Hoa Kỳ từ Sudan vào năm vừa qua, cũng không giảm nạn giết người tại Darfur ở Sudan.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-07-30/036412222326.html