www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nạn chảy dầu tại Gulf Mexico

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nạn chảy dầu tại Gulf Mexico
Home > News > China
China Oil Spill May be Bigger than Official Reports Say
2010-08-02 10:47327

Trong khi quan tâm về nạn chảy dầu tại Gulf Mexico, Trung Quốc cũng bị chảy dầu ở Yellow Sea, vào 16 tháng 7 sau khi một ống dẫn dầu bị nổ gần thành phố Dalian đông bắc.

Trong khi hảng dầu BP đang dọn dẹp bằng các kỹ thuật còn phần lớn dầu chảy ở Trung Quốc là do dân đánh cá dọn dẹp, họ làm bằng tay và thùng không có dụng cụ an toàn.

Dầu chảy ở Trung Quốc to như thế nào?

Các viên chức địa phương cho rằng khoảng 11 ngàn thùng dầu đã chảy ra biển, tuy nhiên phòng môi trường Greenpeace cho rằng con số bị chảy ra là cao hơn.

Báo New York Time báo cáo rằng ông Rick Steiner, nhân viên môi trường của GreenPeace cho rằng hơn 430 ngàn thùng dầu đã chảy vào biển Yellow Sea.

Greenpeace đã kêu gọi chế độ Trung Quốc phải cung cấp dụng cụ an toàn cho những người tình nguyện đến giúp, một số rất đông đã bị nhiễm bệnh.

Greenpeace báo cáo rằng họ đã để bản gần các vùng biển bên cạnh về vụ dầu chảy, nhưng tới nay các vùng biển này vẫn chưa đóng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-08-02/656476741570.html