www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chủ tịch phòng mật vụ Canada nói về Đảng Cộng Sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền "Đây chỉ là bề mặt"

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ tịch phòng mật vụ Canada nói về Đảng Cộng Sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền "Đây chỉ là bề mặt"
Home > News > China
Canada Spy Agency Head's Remarks on CCP Only "Scratched the Surface"
2010-08-05 12:5977

Tuyên bố của ông Richard Fadden, hủ tịch phòng mật vụ Canada gây xáo trộn về vụ này.

Vào tháng 6, chủ tích phòng an ninh Canada trong cuộc phỏng vấn với đài CBC rằng các chính quyền ngoại quốc đang tìm cách ảnh hưởng các viên chức của Canada.

Vào tháng 6, chủ tịch phòng tình báo an ninh của Canada được đài CBC phỏng vấn cho rằng các chính quyền của các quốc gia khác đang cố gắng ảnh hưởng các viên chức chính quyền của Canada.

Fadden cho CBC biết rằng các chính quyền này muốn ảnh hưởng tương lai của các chính trị gia trong tương lai bằng cách tấn công các viên chức này trong khi họ vẫn còn trong đại học. Ông cho rằng chế độ Trung Quốc là nỗ lực nhiều nhất bằng cách tài trở các hội sinh viên trong đại học qua hệ thống của lãnh sự quán và tòa đại sứ.

Thể theo quốc hội Canada, Fadden cho rằng "đây chỉ là một chút bề ngoài thôi."

Rob Anders, nghị viên của Calgary West, cho báo Đại Kỷ Nguyên biết rằng các viên chức Trung Quốc tài trợ qua các vụ thương mại, quà tặng và còn mang phụ nữ đẹp để dụ dỗ các viên chức chính trị của Canada. Ông cho rằng ông biết nhưng không muốn tiết lộ tiên tuổi.

Anders còn cho rằng một số chính trị gia sau khi đi du lịch do chính quyền Trung Quốc tài trợ, khi trở về họ đổi ý về tội vi phạm nhân quyền của chế độ Trung Quốc.

Một trong các viên chức tình báo cho rằng đây không có gì là ngạc nhiên cả.

[Michel Juneau-Katsuya, cựu chủ tình hội tình báo bên Á Châu]
Đảng Cộng Sản Trung Quốc không dùng thủ đoạn mà chúng ta biết, mà họ dùng tuyên truyền, khống chế và ảnh hưởng. Họ đã làm điều này hằng bao nhiêu thập kỷ rồi."

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-08-05/664455723622.html