www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ đang áp lực chế độ Trung Quốc về nhân quyền

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ đang áp lực chế độ Trung Quốc về nhân quyền
Home > News > China
Experts Urge U.S. to Pressure Chinese Regime More on Rights
2010-08-05 12:5447

Tại Washington DC, hội đồng quốc hội hoa kỳ kiểm soát nhân quyền tại trung quốc lắng nghe báo cáo về chế độ Trung Quốc đàn áp chính trị gia tăng.

Chủ tịch nghiên cứu của hội nhân quyền Dui Hua ông Joshua Rosenzweig cho rằng hơn 1,500 tù nhân chính trị đã bị bắt vào 2009, đây là gia tăng 3 lần so với 2004.

Luật sư của đại học Nữu Ước Jerome A. Cohen cho rằng không phải tất cả tù nhân chính trị đều bị kết tội về chính trị.

[Jerome A. Cohen]
"Họ kết tội những người này là phá hoại an ninh quốc gia chứ không kết tội là chính trị. Tuy nhiên họ chỉ lấy cớ là phá hoại an ninh quốc gia và ra lệnh cho tòa phán xử."

Còn ai dám nói lên, Cohen cho rằng chế độ Trung Quốc sẽ kết tội họ là chính trị.

[Jerome A. Cohen]
"Chế độ Trung Quốc không muốn ai lên tiến, khi xảy ra thì người ta đi muốn luật sư, luật sự liên hệ, những trường hợp này là chính trị, rồi luật sự của liên quan đến chính trị, cho nên tất cả trở thành chính trị."

Chủ tịch hội theo dõi nhân quyền Sophie Richardson tin rằng cho đến khi nào chế độ Trung Quốc dễ giải với các chính trị gia, các quốc gia khác không nên tin rằng ổn định được.

[Sophia Richardson]
"Chế độ Trung Quốc chỉ muốn khống chế tù đày, ai lên tiếng là đe dọa cho chính quyền Trung Quốc."

Cohen cho rằng thương thuyết giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về nhân quyền là đi đến đâu. Cohen và những người ủng hộ khác đang lên tiếng kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ phải cứng rắn hơn đối với chế độ Trung Quốc, và nên đề cập với các viên chức cao cấp về những trường hợp của các tù nhân đặc biệt.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-08-05/162311920098.html