www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các học viên kêu gọi Lãnh Đạo Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các học viên kêu gọi Lãnh Đạo Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Home > News > China
New Yorkers Call on Chinese Premier to End Persecution
2010-09-23 09:21135

Trong khi các lãnh đạo quốc gia đến Nữu Ước vào thứ 3 trong cuộc họp Liên Hiệp Quốc, các học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước văn phòng Liên Hiệp Quốc về cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

[Yi Rong, Hội Pháp Luân Đại Pháp Nữu Ước]
"Chúng tôi kêu gọi là phải chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, không được bắt các học viên Pháp Luân Công, và thả họ ra. Đồng thời chúng tôi muốn vạch trần 4 thủ phạm chính yếu ở đằng sau cuộc bức hại này: Jiang Zemin, Luo Gan, Zhou Yongkang, phải bị đưa ra công lý."

Những lời kêu gọi trên các biểu ngữ giăng trên đường, các học viên Pháp Luân tập công, các học viên Pháp Luân Công đã kháng nghị trên toàn cầu từ tháng 7 năm 1999, sau khi chế độ Trung Quốc bắt đầu tầm nã Pháp Luân Công.

Cô Mei, học viên Pháp Luân Công, muốn gửi vài lời cho Wen Jiabao.

[Cô Mei, học viên Pháp Luân Công, Nữu Ước]
"Tôi kêu gọi ông Wen Jiabao ngừng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hằng ngàn hằng ngàn học viên Pháp Luân Công vẫn còn bị bức hại, rất nhiều học viên đang bị cắt xén nội tạng trong khi còn sống. Tôi hy vọng Wen Jiabao cố gắng hết mình để chấm dứt cuộc bức hại này, tự nguyện làm việc tốt cho chính mình và cho người dân Trung Quốc."

Ai biết về cuộc bức hại cũng đều ủng hộ.

[Vô danh, cư dân Nữu Ước]
"Tôi nghĩ rằng mỗi một quốc gia mà bức hại tôn giáo, quá khứ chứng minh rằng họ sẽ phải bị đau khổ. Nếu muốn quốc gia mình phồn thịnh thì để cho người dân tự do phát biểu, thì kết quả sẽ tốt hơn."

Thể theo trung tâm tin tức Pháp Luân Đại Pháp, chế độ Trung Quốc ước lượng giữa 70 đến 100 triệu người bên Trung Quốc đã tập Pháp Luân Công vào năm 1999. Nhưng trong 11 năm qua, chế độ này một cách có hệ thống đàn áp, giam tù, tra tấn và giết rất nhiều học viên, chủ đích là tiêu diệt Pháp Luân Công.

Trung tâm còn kêu gọi tổng thống Barack Obama kêu gọi Wen Jiabao thả các tù nhân Pháp Luân Công