www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
2 thập niên, chính sách 1 đứa con ở Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

2 thập niên, chính sách 1 đứa con ở Trung Quốc
Home > News > China
Three Decades of China's One Child Policy
2010-09-24 11:04166

Chế độ Trung Quốc đánh dấu 30 năm chính sách: 1 đứa con vào ngày thứ 7. Luật này hạn chế mỗi một cập vợ chống 1 đứa con, ai vi phạm thì bị phạt rất nặng, bị giảm lương và còn bị bắt phá thai.

Chính sách này đã được thực hành vào 1980, e rằng con số dân gia tăng thì không tốt cho xã hội và kinh tế. Những gia đình nông dân thì được phép có đưa con thứ hai nếu đứa đầu tiên là gái. Các nhóm thiểu số và những cập vợ chồng là con duy nhất thì được miễn.

Một số ước lượng, Trung Quốc ngày nay bị ít đi 400 tỉ người vì chính sách một đứa con.

Tuy nhiên những người chỉ trích cho rằng nó khiến cho những cặp vợ chồng phải phá thai hay bỏ những em bé gái, là vì theo văn hóa thì con trai được trọng dụng, khiến cho con số phái nam nữ không quân bình. Áp dụng luật này thường xảy ra qua bạo động, còn bắt phá thai và tiệt trùng khi bào thai đã lớn rồi.

Chính quyền hiện nay đang đối diện với cái rắc rối là nhiều người già và rất ít người trẻ để lo cho cha mẹ.