www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cảnh các hảng thuốc ngoại quốc đầu tư vào thương mại ghép tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cảnh các hảng thuốc ngoại quốc đầu tư vào thương mại ghép tạng
Home > News > China
AI Warns Drug Companies Involved in Chinese Regime’s Organ Transplant Industry
2010-09-29 11:42125

Việc buôn bán nội tạng tại Trung Quốc làm cho các hảng thuốc ngoại quốc đầu tư, đặc biệt về thuốc để ghép tạng. Nhưng một đại diện của Ân Xá Quốc Tế tại Switzerland cho rằng các hảng này ngoài thương mại còn phải xét những sự tình bất hợp pháp đang xảy ra tại Trung Quốc.

[Daniele Gosteli, Kinh tế và nhân quyền, Ân Xá quốc tế]
"Tất nhiên nếu một hảng ngoại quốc biết về buôn bán nội tạng mà vẫn cố ý tham gia và tiếp tục ban giao với Trung Quốc, thì danh tiếng của hảng sẽ bị tiếng tăm rất xấu."

Như hảng Roche ở Swiss là đang buôn bán thuốc ghép tạng ở Trung Quốc, đã bị các nhóm nhân quyền chỉ trích về hảng này không quan tâm về đạo đức đang xảy ra dưới chế độ Trung Quốc.

Theo một thống kê, khoảng 10 ngàn cuộc ghép tạng xảy ra mỗi năm tại Trung Quốc, 65% là từ tử tội, không có giấy phép của gia đình. Một cuộc điều tra đang do các chuyên gia nhân quyền điều hành chỉ ra rằng các nội tạng là lấy từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ đã bị bắt tù vì tập luyện Pháp Luân Công. Dưới chế độ Trung Quốc, nội tạng của họ bị cắt xén trong khi họ còn sống và bán ra cho nạn nhân.

Daniele Gosteli cho rằng những hành động này đáng lẽ là các hảng bán thuốc phải phản đối.

[Daniele Gosteli]
"Các hảng thuộc này không bảo đảm các nạn nhân nhận được nội tạng."

Gosteli cho rằng các hảng quốc tế nên áp lực chế độ Trung Quốc phải khai ra là họ lấy nội tạng ở đâu.

[Daniele Gosteli]
"Khi nói đến việc vi phạm nhân quyền, đã đến lúc mà con người phải có tiêu chuẩn cao thay vì lợi ích."

NTD News, Switzerland