www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nạn nhiểm không khí tại Trung Quốc là nguy hiểm nhất trên thế giới

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nạn nhiểm không khí tại Trung Quốc là nguy hiểm nhất trên thế giới
Home > News > China
Air Pollution in China among the World's Deadliest
2010-09-29 11:37124

Trung Quốc đã trở thành hảng xưởng cho toàn cầu, mang tài lợi và cơ hội, nhưng cũng là cạm bẫy. Một nghiên cứu mới phát giác những phân tử li ti bay trong không khí có thể đã làm bao nhiêu triệu người chết mỗi năm trên toàn cầu.

Báo cáo về sức khỏe của môi trường, các nghiên cứu này dùng vệ tinh để đo sự tồn tại của các loại vật chất này, nó nhỏ bằng 1/10 của chiều ngang của sợi tóc.

Các phân tử này rất nhỏ nó thắm vào trong hệ thống đề kháng của cơ thể và thắm xâu vào trong phổi và mạch máu, khiến cho người ta bị bệnh phổi, bị tim và ho.

American Heart Association ước lượng rằng các phân tử này làm cho khoảng 60 ngàn người bị chết mỗi năm. Các khoa học gia Hoa Kỳ và Gia Nả Đại trong nhiều đại học, phát hiện các phân tử vật chất ở vùng đông bắc Trung Quốc là dày đặt gấp 5 lần, không an toàn. Điều này có thể làm cho hằng ngàn hằng ngàn người chết sớm mỗi năm.

Các chuyên gia ở NASA cho rằng trách nhiệm là từ các hảng điện đốt than đá mà không lượt, và còn từ các xe và đốt nông nghiệp. Họ cho rằng trong khi đang dùng kỹ thuật vệ tinh, thì không hữu hiệu bằng các máy trắc định ở dưới đất.