www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc bị chỉ trích nặng nề về nhân quyền

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc bị chỉ trích nặng nề về nhân quyền
Home > News > China
Chinese Regime's Human Rights Report Heavily Criticized
2010-10-01 11:06109

Vào chủ nhật, chế độ Trung Quốc ra một báo cáo "Tiến triển về nhân quyền tại Trung Quốc vào 2009". Chế độ cho rằng là khá tiến triển về nhân quyền đối với người dân Trung Quốc. Nhưng James Zimmerman, Ân Xá Quốc Tế, cho rằng báo cáo không nói nhiều chi tiết về nhân quyền.

[James Zimmerman, chuyên viên, Ân Xá Quốc Tế]
"Báo cáo này chỉ nói về quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa, đây là thái độ của họ, chỉ có 2 hay 3 phần trong báo cáo là nói về quyền lợi nhân dân và chính trị, họ bỏ ra nhiều trường hợp vẫn còn đang xảy ra. Cuộc bức hại về tôn giáo, Pháp Luân Công, vẫn còn xảy ra. Tài liệu rất nhiều, tình hình ở Xingjian và Tây Tâng vẫn còn nguy ngập cho những người ở đó."

Lãnh đạo theo dõi nhân quyền tại á châu, Sophie Richardson diễn giải báo báo này với Associate Press "họ không nói sự thật về nạn nhân quyền tại Trung Quốc."

Zimmerman nói rằng trong khi báo cáo chỉ nói về tự do trên mạng lưới, vai trò của luật sư là phải bảo vệ nhân quyền, họ không báo cáo tình huống thực sự.

[James Zimmerman, chuyên gia về Trung Quốc, Ân Xá quốc tế]
"Báo cáo có nói về luật sự, nhưng khi luật sư cố gắng làm bổn phận của mình thì họ bị đàn áp, cũng như luật sư Gao Zhisheng. Báo cáo nói nhiều về mạng lưới nhưng không nói về 30 ngàn người đang theo dõi mạng lưới, rằng những người này đang ngăn chận mạng lưới, rất nhiều mạng lưới. Ví dụ các mạng lưới nói về 4 tháng 6 năm 1989 Cuộc Thảm Sát Sinh Viên Học Sinh tại Thiên An Môn là đang bị ngăn chận."

Chế độ Trung Quốc còn giảm con số người đi thưa, những người đi khai những vấn đề bất hợp pháp sau khi không được hệ thống lập pháp xét sử. Tuy nhiên những ai chống đối tình trạng của họ càng bị khắc nghiệt hơn.

[Zhang Jianzhong, chính trị gia về nhân quyền]
"Đây là một trò đùa to nhất, nhân quyền. Tôi đang bị theo dõi. Tôi đã nhìn xuyên thấu bề mặt đen tối của ngành lập pháp của Trung Quốc. Ai còn muốn đi thưa nữa? Không còn cách nào hơn.

Zimmerman cho rằng thái độ của chế độ Trung Quốc về nhân quyền là tăng cường sức mạnh cho các quốc gia vi phạm nhân quyền trên thế giới.

[James Zimmerman, chuyên gia về Trung Quốc, Ân Xá quốc tế]
"Cái nguy hiểm là hình thành cái gọi là không có nhân quyền. Họ liên hệ với các quốc gia như là Miến Điện, Bắc Hàn và nhiều quốc gia khác ở Phi Châu. Nếu họ làm thì các quốc gia mà vi phạm nhân quyền không bị trừng phạt, đây là không tốt, không những cho người dân Trung Quốc, mà không tốt cho người dân ở các quốc gia khác nhữa, nhất là ở Phi Châu và Á Châu."

Zimmerman tin rằng thay vì hành động để cho chính mình tốt, chế độ Trung Quốc phải giải quyết những đau khổ cho những người bị vi phạm nhân quyền.