www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trẻ em bị bắt cóc tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trẻ em bị bắt cóc tại Trung Quốc
Home > News > China
Chinese Parents Search for Missing Children
2010-10-05 09:10192

Zhao Weichao, một bé trại ở Mongolia bị mất tích từ 2007.  Wang Ming, một bé gái ở Shanxi cũng bị mất tích vào 1997.  Các hình hảnh của các em và các em khác được trưng bài trên tường 300 thướt "Các em bé mất tích".

Khoảng 30 người cha mẹ đến Bắc Kinh vào tuần qua, họ đưa biểu ngữ và hình của các em bé bị mất tích.

Ba của em Lin Chengmian, 8 tuổi bị mất tích vào 2008 tại Fujian nói rằng.

[Ông Lin]
"Chúng tôi muốn trị những người bắt cóc này để tìm con của chúng tôi.  Điều tôi muốn là tìm cho ra con của chúng tôi."

Nhiều em bé đã bị mất tích rất nhiều năm.  Cha mẹ đi khắp nơi để tìm con, một trong những nạn nhân bị cảnh sát ở Bắc Kinh ngăn chận.

[Ông Xiao, nạn nhân]
"Chúng tôi không biết làm sao, nếu chúng tôi ở một chỗ thì cảnh sát bắt chúng tôi, chính quyền địa phương không cho phép chúng tôi hoạt động ở đây."

Chế độ Trung Quốc ra chính sách một gia đình một đứa con và thị trường hải ngoại cũng đang muốn xin con.  Mặc dù không có tài liệu chính thức, hằng ngàn hằng chục ngàn em bé bị bắt cóc mỗi năm.

Tháng vừa qua, 2 người bị xử tử ở Fujian vì có liên hệ bán trẻ con.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-10-05/330632049911.html