www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Viên Chức Hội Đồng Âu Châu áp lức các lãnh đạo Trung Quốc hạ giá đồng yuan

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Viên Chức Hội Đồng Âu Châu áp lức các lãnh đạo Trung Quốc hạ giá đồng yuan
Home > News > China
EU Officials Press Chinese Leaders on Undervalued Yuan
2010-10-06 10:4644

Các Viên Chức Hội Đồng Âu Châu áp lức các lãnh đạo Trung Quốc hạ giá đồng yuan. 

Trong khi tiền của các quốc gia khác lưu hành tự do trong thị trường thế giới, chế độ Trung Quốc chỉ cho đồng yuan lưu hành trong phạm vi rất nhỏ.  Nhiều kinh tế gia cho rằng đồng yuan mất giá trị cả 30%, khiến cho hàng hóa xuất cảng của
Trung Quốc là giá thấp giả và gây bất lợi cho thị trường thế giới.

Chế độ Trung Quốc hứa vào tháng 6 rằng sẽ cho đồng yuan lưu hành dễ dãi hơn sau khi bị quốc tế áp luật về trao đổi tiền.  Tuy thế tác dụng vẫn còn hạn hẹp. 

Chủ tịch bộ tài chính Âu Châu Jean-Claude Juncker đã tuyên bố vấn đề này tại Brussels vào thứ 3.

[Jean-Claude Juncker]
"Giá tiền trao đổi của Trung Quốc vẫn ở dưới giá khiến cho giá tiền trao đổi trên toàn cầu bị chênh lệch.  Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc quyết định vào 19 tháng 6 năm nay là nên để cho gia tiền trao đổi lưu hành dễ dãi hơn."

Juncker cho rằng Chủ Tịch Trung Quốc Wen Jiabao nói rằng các viên chức hội đồng Âu Châu nêu lên vấn đề này là không có gì ngạc nhiên tuy nhiên các viên chức Trung Quốc không đồng ý.

Tổng Thống Hoa Kỳ Obama chỉ trích chế độ Trung Quốc về giá tiền của đồng Yuan, ông nói trong một cuộc phỏng vấn trong đài CNBC rằng Trung Quốc đã không "cố gắng làm những gì nên làm", rằng chế độ Trung Quốc nên để cho giá đồng Yuan tăng lên.

Hiện tại Trung Quốc và các quốc gia khác chưa đồng lòng về vấn đề này "giá tiền Trung Quốc."

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-10-06/013370458580.html