www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Liên Hiệp Quốc chú ý về nhân quyền di trú.  Nhiều người trên toàn Trung Quốc không có chỗ ở.

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Liên Hiệp Quốc chú ý về nhân quyền di trú.  Nhiều người trên toàn Trung Quốc không có chỗ ở.
Home > News > China
Victims of Forced Eviction Mark World Habitat Day in China
2010-10-07 12:3426

Ngày triển lãm tại Shanghai vào thứ 2 đánh dấu Ngày Cư Trú Thế Giới.  Liên Hiệp Quốc chú ý về nhân quyền di trú.  Nhiều người trên toàn Trung Quốc không có chỗ ở.

Tại Bắc Kinh các nạn nhân bị đuổi nhà di cư về Thiên An Môn.

[Ni Yulan, nạn nhân bị đuổi nhà]
"Chúng tôi kháng nghị vì bị đuổi nhà bất hợp pháp và còn bị cướp nữa, là người dân Trung Quốc, chúng tôi muốn có một chỗ để ở để tránh mưa và gió.

Ni Yulan đã từng là luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh, bà và chồng Dong Jigin bị mất nhà vào 2008 sau khi chính quyền được họ đi, hiện tại họ mất nhà và đang sống ngoài đường tại Bắc Kinh.

[Dong Jiqin]
"Đây là ngày được chỗ ở, mọi người đáng lẽ là có nhà, một nơi để sống, trong khi đó chúng tôi bị chính quyền và các viên chức tham nhủng lấy nhà.  Chẳng phải chính quyền nói rằng sống là một quyền lợi quan trọng nhất sao?  Không nhà, chúng tôi mất đi quyền lợi để sống, cho nên chúng tôi đi kháng nghị."

[Ma Xiuxue, nạn nhân bị đuổi nhà]
"Chính quyền rất hung dữ, họ hại chúng tôi, tôi muốn xin tị nạn với Liên Hiệp Quốc để bảo vệ con trai của tôi."

Tại Shanghai, chính quyền đang tổ chức ngày sống trên thế giới với các viên chức Liên Hiệp Quốc, các nạn nhân xuống đường đi đến văn phòng địa phương, đưa lên biểu ngữ "Trả nhà cho chúng tôi."

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-10-07/281207118996.html