www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hồng Kông xóa bằng chứng không cho Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun lưu diễn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hồng Kông xóa bằng chứng không cho Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun lưu diễn
Home > News > Arts & Entertainment
Hong Kong Deletes Evidence for Cancelled Shen Yun's Tour
2010-10-22 11:419

Chính quyền Hồng Kông từ chối không tiết lộ hồ sơ không phát giấy visa cho nhân viên của Shen Yun đến Hồng Kông đầu năm nay.

Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun quốc tế tại Nửu Ước được mời lưu diễn 7 xuất tại Hồng Kông vào tháng giêng năm 2010.  Trước 3 ngày bộ di dân tại Hồng Kông cho cấp giấy visa cho 6 nhân viên quan trọng của đoàn.  Vào giờ chót Shen Yun bắt buộc phải hủy bỏ cuộc lưu diễn tại Hồng Kông.

Vào tháng 4, nhóm Epoch Group, một chi nhất của thời báo Epoch times Đại Kỷ Nguyên tổ chức trình lên toà về quyết định của Bô Di Dân rằng không cấp giấy visa là một quyết định bất hợp pháp.

Vào thứ 3 tòa sẽ có một cuộc xử lý tại Hồng Kông Viên Tối Cao.  Nhóm Epoch Group cho rằng Bộ Di Dân đã gạch bỏ 6 cái đơn trong hồ sơ và yêu cầu tòa thu hồi hồ sơ cũ.

[Jian Hongzhang, lãnh đạo của nhóm Epoch Group[
“Bộ Di Dân đã bị một quan toà chỉ trích là không thẳng thắn với tòa, cho nên chúng tôi nguyên nhân tin rằng họ đã dấu đi hồ sơ mà họ đã gạch bỏ 6 visa, chúng tôi muốn văn phòng này phải công khai giải thích sự thật.”

Luật sư của bộ Di Dân Hồng Kông cho rằng phần mà gạch bỏ không có quan hệ đến phiên toà này, nhưng sau khi đọc lại hồ sơ cũ, quan tòa tin rằng nhóm Epoch Group có quyền xét hồ sơ cũ, Bộ Di Dân sau đó xin được miễn đưa ra hồ sơ nguyên nhân là vì lợi ích công chúng.

Tòa Cao Cấp sẽ quyết định đơn miễn của Bộ Di Dân vào thứ 5 tuần sau (23 tháng 10 năm 2010).

Đoàn Nghệ Thuận Shen Yun là một công ty nhạc vũ múa cổ điển Trung Quốc, mỗi năm đài truyền hình NTD tổ chức.  Shen Yun chủ yếu là hồi phục văn hóa truyền thống của Trung Quốc, văn hóa mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đàn áp cấm đoán.  Mỗi trong nội dung của buổi trình diễn có mỗt màn về Pháp Luân Công bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại, Pháp Luân Công là một môn tu thiền về tâm linh.  Nhiều người tin rằng chế độ Trung Quốc đứng đằng sau sự việc này, không muốn cấp giấy visa cho đoàn tại Hồng Kông là vì họ muốn đàn áp Shen Yun ở bên đó.

Quan tòa sẽ kiễm vào tháng Giêng năm tới tại Toà Cao Cấp Hồng Kông.
 
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_arts/2010-10-22/594823096777.html