www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc là hạng nhất vi phạm tự do báo chí

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc là hạng nhất vi phạm tự do báo chí
Home > News > China
Chinese Regime Ranked one of the Worst Violators of Press Freedom
2010-10-22 11:4710

Trung Quốc là một trong 10 quốc gia vi phạm tự do báo chí từ khi nhóm báo chí “Ký giả không ranh giới” bắt đầu báo cáo vào năm 2002, năm nay cũng không ngoại lệ.

Trung Quốc là hạng 171 trong 178 quốc gia đang bị kiểm soát về nhân quyền, hạng cao hơn Bắc Hàn và Miến Điện nhưng thấp hơn Cuba, Việt Nam và Lào.

Jean-Francois Julliard, tổng thư ký của nhóm Ký Giả không ranh giới cho rằng mặc dù kinh tế Trung Quốc phát triển nhưng không hẳn họ quý trọng nhân quyền.

Báo cáo nói rằng chế độ Trung Quốc vẫn còn theo dõi và bắt các ký giả, nhất là vùng tây của Tây Tạng và Xingjiang.

Ký Giả Không Ranh Giới kêu gọi thả tự do cho các phóng viên và những người hoạt động chính trị như Liu Xiaobo, đã bị bắt vào tháng 6 năm vừa qua và đã bị án tù 11 năm.

Một ký giả Trung Quốc đã từng kêu gọi luật phát về tự do báo chí tại Trung Quốc, Zan Aizong tin rằng các quốc gian mà không tôn trọng tự do báo chí là tự mình nhốt mình trong quá khứ.

[Zan Aizong, ký giả Trung Quốc, báo Oceanic]
“Nếu người dân của một quốc gia mà không có quyền tự do ngôn luận và báo chí thì xã hội này là một xã hội đóng cửa, là độc tài.  Nếu chỉ có kinh tế mở rộng thì xã hội này cũng không mở rộng.  Cả hai kinh tế và chính trị đều phải mở rộng, quyền tự do căn bản của con người phải được bảo đảm.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2010-10-22/496915661608.html