www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hoa Kỳ đến xem hảng chế tạo nguyên tử tại Iran

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hoa Kỳ đến xem hảng chế tạo nguyên tử
Home > News > North America
U.S.: Iran Nuclear Tour "Not a Substitute" for Cooperating Fully

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong phiên họp ngày thứ 3, ông PJ Crowley tuyên bố rằng Hoa Kỳ chưa được mời đến hảng sản xuất nguyên tử tại Iran.

[P.J. Crowley, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ]
“Chuyến đi này là nhiệm mầu.”

Hội IAEA là Hội Nguyên Tử Quốc Tế để hòa giải chủ đích để hòa giải trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử.

Iran mời Nga, Trung Quốc, Liên Hiệp Âu Châu và các hội khác vào Thứ Ba đến viếng hảng sản xuất nguyên tử, nhưng không mời Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ.  Các quốc gia này phản đối chương trình nguyên tử.

Tây Phương nghi rằng chương trình sản xuất urianium là để làm bom nguyên tử, tuy nhiên Iran đây là để hòa giải.

Iran cũng có mời các đại xứ từ ban theo dõi nguyên tử Liên Hiệp Quốc tại Vienna đến họp ở Istanbul tháng này để thảo luận về các hoạt động nguyên tử.

Hoa Kỳ và Anh cho rằng Iran phải rõ ràng nếu để cho các nhân viên vào kiểm soát

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_na/2011-01-05/363530173134.html