www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung Quốc không áp dụng luật kiểm soát hút thuốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung Quốc không áp dụng luật kiểm soát hút thuốc
Home > News > China
Chinese Regime Fails Anti-Smoking Pledge
2011-01-07 12:47129

Hơn 60 chuyên gia tại Trung Quốc và hải ngoại viết báo cáo “Kiểm soát Thuốc Lá và Tương Lai của Trung Quốc”. Họ cho rằng chi phí y tế và chi phí hút thuốc là là khoảng 60 tỉ đồng yuan mỗi năm, khoảng 9 tỉ đồng đô, chưa tính thuế.

Một trong những khó khăn to nhất để kiểm soát hút thuốc tại Trung Quốc chính là Phòng Kiểm Soát Thuốc Lá của Chế Độ Trung Quốc, chính phòng này ra luật, rồi điều hành các hảng sản xuất thuốc lá trên thế giới, China National Tobacco Corp.

Nghiên cứu kêu gọi giảm hút thuốc, tuy nhiên ông Yang Gonghuan, Trung Tâm Ngừa Bệnh còn e ngại.

[Yang Gonghuan, phó chủ tịch Trung Tâm Ngừa Bệnh]
“Không tiến triển là vì các phòng này có liên quan với các hảng sản xuất thuốc lá, cho nên họ kiểm soát được.”

5 năm qua chế độ Trung Quốc ký ước với Hội Kiểm Soát Sức Khỏe và Kiểm Soát Thuốc Lá rằng sẽ không quảng cáo hút thuốc vào tháng 1, 2011. Tuy nhiên tháng vừa qua họ đình chỉ 5 năm nữa.

Năm vừa qua truyền thông quốc gia Trung quốc báo cáo rằng trong các trường học trên toàn Trung Quốc các hảng thuốc là quảng cáo dương biểu ngữ “Thuốc lá giúp người thành công.”

Có gần 300 tỉ người hút thuốc tại Trung Quốc và người bị giền và chết là hơn 1 tỉ mỗi năm, báo cáo còn đoán rằng có thể sẽ giết chết

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/ns_china/2011-01-07/092263582035.html